Psykoterapi Malmö

Psykoterapi är en behandlingsform där vi med samtalets hjälp försöker förstå de olika meningssammanhang som ligger bakom de känslomässiga svårigheter vi människor kan ha. I den psykoanalytiska traditionen utgår vi från att alla symtom har en inneboende mening som går att utforska, förstå och förändra i en känslomässigt stark relation mellan patient och psykoterapeut/psykoanalytiker. Genom att förstå hur symtom uppstått och vad som vidmakthåller dem i dag får vi möjligheten till att förändra oss, finna nya vägar att uttrycka de känslor som är bundna i symtombildning.

Vad är skillnaden mellan psykoanalys och psykoterapi?

Skillnaden mellan psykoterapi och psykoanalys är framförallt i intensiteten i behandlingen. I psykoterapi kan besöksfrekvensen vara så liten som ett samtal per vecka medan man i psykoanalys träffas 4 – 5 gånger per vecka.

Beslutet om vilken terapiform som passar den enskilda patienten i Malmö bäst är framförallt beroende på hur mycket av personligheten som är påverkad av de känslomässiga svårigheterna. Ju mer välfungerande man är, ju mer kapacitet man har till ett eget självständigt liv i relationer till andra nära personer ju mindre insats behövs i regel. När problemen är mer komplexa och påverkar stora delar av personligheten och det dagliga livet är det mer troligt att en mer intensiv behandling är att föredra. 

Vad säger forskningen om psykoterapi och psykoanalys?

Det finns mycket goda forskningsbelägg för effektiviteten hos både psykoterapi och psykoanalys. Mer information hittar du i nedanstående länkar:

www.1177.se

www.psykoanalytisk-selskab.dk

www.spaf.a.se

www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se

www.youtu.be/IQBx5TONHac

 

Boka tid 0708-408070 eller 040-160362