Få hjälp av en legitimerad och erfaren psykoanalytiker i Malmö

Utbildad psykoterapeut Malmö

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA), träningsanalytiker och handledare (UHÄ).Jag har arbetat som privatpraktiserande psykoanalytiker och psykoterapeut sedan 1985. Innan detta har jag arbetat i tio år inom först barnpsykiatri och sedan vuxenpsykiatri. Mitt specialområde i det kliniska arbetet har varit psykoterapeutiskt arbete med människor med svåra personlighetsstörningar och psykotiska upplevelser.

Erfarenhet psykolog för terapi

Under många år har jag även arbetat med människor med utvecklingsstörning och personer med neuropsykiatriska diagnoser, både inom autismspektrumområdet och med människor med olika former av uppmärksamhetsstörningar. Vid sidan av det kliniska arbetet i Malmö har jag varit mycket engagerad i olika undervisningsuppdrag. Jag har undervisat på de flesta psykoterapiutbildningarna i Skåne och undervisar kontinuerligt på psykoanalytikerutbildningen i Dansk Psykoanalytisk Selskabs regi. Jag har också anordnat ett flertal utbildningar i privat regi inom områdena psykoterapi, utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, psykopatologi etc. Jag föreläser ofta inom de områden jag har kunskap i.

Handledning i psykoterapi

En stor del av min arbetstid ägnar jag också åt handledning. I psykoterapi handleder jag både individuellt och i grupp. Både i privat regi och i relation till psykiatriska och psykoterapeutiska mottagningar. Handledningsuppdragen har varit fördelade över hela Sverige och Danmark.

Efter många års erfarenhet har jag funnit att jag bäst kan erbjuda den för patienten optimala behandlingen genom att stå utanför alla offentliga system. Det ger mig möjlighet att fokusera hela mitt engagemang i mötet med patienten, förståelsen av denna och den optimala behandlingen.

För patienten innebär det också att jag kan erbjuda full sekretess i mina journaler. Ingen har tillgång till dessa utan att du som patient har gett ditt uttryckliga, skriftliga, medgivande till detta. Det betyder att känsliga uppgifter om dig som person är skyddade. Detta betyder då också att jag står utanför de offentliga ersättningssystemen vilket innebär att patienten själv, eller annan person eller organisation, betalar kostnaden för behandlingen.

Boka tid: 040-160362