Få hjälp av en legitimerad och erfaren psykiater i Malmö

Utbildning psykoterapeut

Jag är legitimerad läkare, specialist i psykiatri, legitimerad psykoterapeut och psykoanalytiker (IPA). Privatpraktiserande på heltid blev jag 2009. Innan dess har jag arbetat inom både barnpsykiatri och vuxenpsykiatri, längst period inom vuxenpsykiatrin, såväl i Blekinge som i Malmö och Trelleborg.

 

Terapi Malmö

I min privatpraktik erbjuder jag både medicinsk behandling, psykoterapi och psykoanalys. Vilken av dessa, eller kombination av dessa som passar bäst avgörs tillsammans med patienten under de inledande samtalen. Jag har stor erfarenhet av samarbete med olika rehabiliterande instanser som Försäkringskassa, arbetsförmedling, socialtjänst etc. Efter många års erfarenhet av offentlig psykiatri har jag funnit att jag bäst kan erbjuda den för patienten optimala behandlingen genom att stå utanför alla offentliga system. Det ger mig möjlighet att fokusera hela mitt engagemang i mötet med patienten, förståelsen av denna och den optimala behandlingen.

 

För patienten innebär det också att jag kan erbjuda full sekretess i mina journaler. Ingen har tillgång till dessa utan att du som patient har gett ditt uttryckliga, skriftliga, medgivande till detta. Det betyder att känsliga uppgifter om dig som person är skyddade. Detta betyder då också att jag står utanför de offentliga ersättningssystemen vilket innebär att patienten själv, eller annan person eller organisation, betalar kostnaden för behandlingen.

 

Susanna Ståhlberg - din privata psykolog i Malmö för professionell samtalsterapi!

Ring oss idag 0708-408070