Psykoterapeut i Malmö på CrescereKliniken

Dina symptom är nyckeln till ditt vetande, må bättre genom att veta varför. 

 

Med mottot "Må bättre genom att veta varför" vill vi tillsammans med dig identifiera och bearbeta de hinder som finns. Vi kommer under de inledande samtalen se vilken typ av behandling som kommer passa bäst just för dig. Vi arbetar med olika behandlingsmetoder såsom psykoterapi, psykoanalys och medicinsk behandling.

Som privat psykolog står man utanför de offentliga ersättningssystemen och det innebär att man som patient står för terapikostnaden. 

 

Hur arbetar vi som psykoterapeuter?

På vår mottagning arbetar Susanna och Ulf Ståhlberg. Med olika utbildningar och erfarenheter når vi ut till en bred grupp som är i behov av olika behandlingsformer. Under de inledande samtalen, kommer vi tillsammans överens om vilken typ av behandling som passar bäst för just dig. Utöver behandlingar ägnar sig Ulf åt handledning, både i grupp och på individnivå samt bedriver utbildning i psykoterapi.

Som psykoterapeuter & psykiatriker i Malmö har vi som ambition att hjälpa människor till verkliga förändringar i livet som gör det möjligt att leva ett självständigt liv med egen försörjning och kapacitet för att skapa och upprätthålla goda relationer till andra människor. 

 

Trygg psykoterapi hos din psykolog

 

Det är viktigt att du som person känner trygghet i att komma till oss för samtal.  Alla uppgifter om dig är sekretessbelagda, vilket innebär att det som uttrycks i behandlingen är skyddat. Enligt avhandlingar spelar tryggheten och kontakten mellan patient och terapeut roll i form av bättre och mer hållbara resultat av behandlingen. Som patient vågar man uttrycka sina känslor, vågar öppna upp sig mer. Det är något vi strävar efter i alla våra behandlingar.

 

Boka tid för din samtalskontakt och kom till en bra psykolog i Malmö! 

Läs mer om vår människosyn och behandlingsfilosofi

Våra tjänster

Vi erbjuder:

Om oss

CrescereKliniken är en privat klinik som erbjuder hjälp vid de flesta tillstånd av psykisk ohälsa eller känslomässiga svårigheter. Tillsammans har vi mer än 50 års erfarenhet av psykoterapeutiskt och psykiatriskt arbete.

 

Förutom det kliniska arbetet har vi också lång erfarenhet av handledningsuppdrag och utbildning.

 

Vi arbetar med de mest väldokumenterade metoderna inom området psykisk hälsa, såväl psykoterapeutiskt som medicinskt.

 

Vi vill vara ditt självklara val när det kommer till terapeut i Malmö!